Něco o mně..

Vždycky mě určitým způsobem přitahovaly medicínské obory, ale nenacházela jsem mezi nimi ten pro mne pravý. Vystudovala jsem Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, obor výpočetní technika, ale už za studií jsem si udělala kurs sportovní a rekondiční masáže. Pak jsem se na několik let ze zdravotních aktivit stáhla, a po narození dětí mne situace dovedla ke klasické homeopatii. Tady jsem našla, co jsem hledala. Celostní pojetí včetně nemateriální nadstavby bylo pro mě balzámem, vyjádřením mých vnitřních pravd. Klasickou homeopatii jsem vystudovala v kursu Hahnemannovy nadace Brno 1998-2001, následoval výukový modul Základních medicínských znalostí pro homeopaty a postupně jsem přidávala další homeopatické semináře a kursy České školy klasické homeopatie.Svůj zájem o manuální a zároveň celostní terapie jsem rozvinula studiem shiatsu 2007-2009 v Darja Shiatsu School a v letech 2009-2011 prohloubila v cyklu seminářů Cesta ke světlu v Darja Healing School, kde jsem kromě jiného pronikala do krásy aquahealingu a to mne hluboce oslovilo. Jak studium shiatsu, tak Cesta ke světlu mi dávají hlubší vhled do energetických pochodů v těle a poskytují i solidní základ pro praxi aquahealingu a healingu podle Barbary A. Brennan. Ovšem největším přínosem těchto seminářů je pro mě cesta do mého vlastního nitra a ráda doprovodím na podobné cestě všechny odvážlivce, kterým můžou pomoci moje vlastní zkušenosti.Postupně jsem absolvovala také další "vodní" kurzy, např. WATSU I. II, III, vedené instruktorkou Basia Szpak-Borst a některé semináře vedené zakladatelkou vodního tance WATA Arjanou C. Brunschwiler, např. WATA I. a WATA II , Aquatherics s Theri. V současnosti mám za sebou více než 550 hodin "vodního" výcviku a v získávání zkušeností i nadále pokračuji. Stala jsem se také WATSU praktitkem. 

V roce 2012 jsem si prohlubovala dovednosti kraniosakrální terapie v kurzech vynikajícího dlouholetého praktika i vyučujícího Radka Neškrabala. Bylo to pro mne velkým přínosem, jak po stránce rozvoje dovedností, tak i osobnosti.Na podzim 2013 jsem se stala instruktorkou programu MISP (Massage in School Programme) - masáží mezi dětmi ve školách a školkách. Ráda bych se podílela na tom, aby co nejvíce dětí mělo možnost zjistit a prožívat, jak je pozitivní dotyk v životě důležitý a uměly jej dávat i přijímat.

V roce 2016 jsem si rozšířila svoji masérskou kvalifikaci i pro oblast zdravotnictví absolvováním kurzu Masér pro oblast zdravotnictví, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví.

V současné době mě velmi naplňuje práce s vodou vnější i tělesnou, což se promítá do všech oblastí mé práce, nejen do aquahealingu a kraniosakrální terapie. Ponořením do hlubin vodních i vlastních nacházíme nejen své bolístky, ale i něco většího, vše-přesahujícího a také obrovský živoucí klid, který v sobě obsahuje všechny možnosti...

Také můj horoskop je vlastně shrnutím toho již uvedeného. Jsem narozena se Sluncem ve znamení Vodnáře s ascendentem v Raku. I celkově v mém horoskopu převažují vlivy živlů Vzduchu a Vody, v podstatě ve stejné míře. S vodou i vzduchem je spojeno i jméno mojí duše - Sameer. Součástí mého úkolu určitě je ponořit se do hlubin a s lehkostí přijmout nalezené...A tak se o to pokouším u sebe (a ne vždycky mi to hned jde ) a zkouším s tím pomoci těm, kteří za mnou přijdou.Ve své praxi nabízím homeopatii, shiatsu, kraniosakrální terapii, aquahealing, healing dle B. A. Brennan a nejraději tyto metody kombinuji podle individuálních potřeb každého klienta.